WebRTC là gì ?

WebRTC là gì ?

Hãy tưởng tượng một ngày mà điện thoại, máy tính, tivi, có thể kết nối trực tiếp với nhau và thực hiện được các cuộc gọi thông qua một nền tảng chung. Việc giao tiếp của chúng ta sẽ dễ hàng hơn và điều này có thể thay thế các phương phức liên lạc hiện có. Đó là mục tiêu của dự án WebRTC mà Google đang theo đuổi, WebRTC được kỳ vọng sẽ tạo bước ngoặt lớn trong cách mà chúng ta giao tiếp.

Đọc tiếp “WebRTC là gì ?”

Build an API in your Rails app now!

Build an API in your Rails app now!

Over the past months we have been building various APIs here in Kollegorna using Rails. Although there has been a lot of fuzz about API frameworks in Ruby community like the sinatra-way and Grape the truth is that I never felt that Rails limits you when building APIs, especially if you have a large one. Đọc tiếp “Build an API in your Rails app now!”

Decorator – cầu nối giữa View và Model

Decorator – cầu nối giữa View và Model

Như chúng ta đã biết, Rails được xây dựng trên mô hình MVC, với Controller là cầu nối xử lý dữ liệu giữa View và Model. Ngoài 3 lớp này, Rails còn có thêm helper. Helper thường được coi là nơi chứa các đoạn mã logic phức tạp thay cho View.

Đọc tiếp “Decorator – cầu nối giữa View và Model”