Căn Bản Thiết Kế và Lập Trình Game

Căn Bản Thiết Kế và Lập Trình Game

Tài liệu bao gồm:

I. Hướng dẫn:
1. Cơ bản (6 phần): Giúp bạn làm quen và biết cách sử dụng các công cụ có sẵn trong Game Maker. Sau khi đọc xong phần này, bạn cũng có thể tự tạo cho mình một game mini để chơi thử.

2. Làm game 3d (3 phần): Nâng cao khả năng lập trình game của bạn giúp bạn xây dựng một game 3d đơn giản nhất (game fps).

3. Làm game online (5 phần): Nếu chịu khó tìm hiểu, bạn cũng có thể làm một game online thú vị để rủ một nhóm bạn bè cùng chơi.

II. Thực hành: hướng dẫn chi tiết làm một game đơn giản nhất, game BallWall.

Download File: “0008 Can Ban Thiet Ke va Lap Trinh Game”

Type: PDF File

Size: 653KB

Ngôn Ngữ: Tiếng Việt

Download

Đọc tiếp “Căn Bản Thiết Kế và Lập Trình Game”