Cách diệt virus Trojan win32 agent.azsy – ThanhKhoaIT

Cách diệt virus Trojan win32 agent.azsy – ThanhKhoaIT

Thâm nhập vào máy tính thông qua cổng an ninh thông dụng và các lỗ hổng hệ thống khác thông qua web.

Mức độ: Nguy hiểm

Đe dọa: rủi ro bảo mật, làm treo máy, truy cập Internet yếu

Trojan này có thể gây nguy cơ gây rủi ro cho hệ thống máy tính  hoặc mạng của nạn nhân qua hình thức lừa người dùng thông qua các phần mềm bảo mật nhác nhở người dùng cập nhật phiên bản vá lỗi. Tự động tạo kết nối tới một số Host khác. Đọc tiếp “Cách diệt virus Trojan win32 agent.azsy – ThanhKhoaIT”

Hướng dẫn loại bỏ virus Sality.ATC#

Hướng dẫn loại bỏ virus Sality.ATC#

Sality.AT là loại virus nguy hiểm gây hại cho cơ cấu hoạt động của Windows bằng cách tấn công vào các tập tin thực thi, nó lây lan trên hệ thống thông qua việc nhân bản chính bản thân nó và sao chép chính nó vào các thiết bị di động nếu đang có sự kết nối với máy tính bị lây nhiễm. Sau khi xâm nhập và lây lan nó sẽ ngăn chặn mọi hoạt động của các ứng dụng chống Virus và chống phần mềm độc hại đồng thời ngăn chặn các tiện ích bảo mật đi kèm của Windows nhằm ngăn ngừa việc phát hiện, loại bỏ nó. Đọc tiếp “Hướng dẫn loại bỏ virus Sality.ATC#”